Technikeur Inspecties

Brandmeld

Een duidelijk focus op veiligheid heeft ons doen besluiten om naast de elektrische veiligheidsinspecties ook het inspecteren van brandmeldinstallatie (BMI) eigen te maken. Sinds 21 juni 2018 zijn wij geaccrediteerd voor het uitvoeren van inspecties aan brandmeld- (BMI) en ontruimingsalarminstallaties (OAI) conform het schema van het CCV, Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid. Dit volgens de ISO/IEC 17020:2012 de internationale norm voor inspecteren. Technikeur Inspecties heeft goed naar de markt geluisterd en weet dat zij datgene kunnen bieden waar de behoefte groot aan is:
  • De klant op eerste plaats;
  • Heldere communicatie;
  • Afspraken maken en nakomen;
  • Duidelijke uitgangspunten door kennisdeling.
Inspectie moet plaatsvinden als u een door de overheid geëist brandmeldsysteem en/of ontruimingsalarmsysteem heeft. De overheid eist deze installaties in bepaalde gebouwen volgens het Bouwbesluit 2012, bij opslag van gevaarlijke stoffen (PGS 15) en voor alle locaties waar (consumenten) vuurwerk wordt verkocht (Vuurwerkbesluit). Naast de verplichte inspectie kan Technikeur Inspectie BV uiteraard ook een inspectie uitvoeren op vrijwillige basis.  Er kunnen diverse redenen ten grondslag liggen om vrijwillig een inspectie te laten uitvoeren, bijvoorbeeld om zekerheid te hebben over de kwaliteit van uw installatie of om aan te tonen dat verantwoordelijkheid omtrent brandveiligheid wordt genomen. Met deze inspectie krijgt u een inzicht in de status  van uw installatie en de daarbij behorende technische, bouwkundige en organisatorische brandveiligheidsvoorzieningen. Sinds 01-04-2012 is het bouwbesluit 2012 van kracht. In dit nieuwe bouwbesluit zijn diverse aanpassingen en wijzigingen doorgevoerd, tevens zijn de inspectieschema’s voor brandveiligheid gewijzigd. Deze inspectieschema’s worden door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) beheerd en dienen gebruikt te worden tijdens inspectiewerkzaamheden aan de brandmeldinstallatie en/of ontruimingsalarminstallatie. Technikeur Inspectie BV maakt ook bij de niet verplichte inspecties gebruik van deze inspectieschema’s.    

Koetserstraat 4B
1531 NX WORMER

Schieweg 93
kantoor 2.11d
2627 AT Delft

(088) 6361010

info@technikeur.nl
KvK 34113435