ATEX: explosie veiligheid

U bent als werkgever verplicht zorg te dragen dat explosie gevoelige installaties in gebouwen in overeenstemming zijn met de Europese Richtlijnen “ ATEX 95 en 137”.

De  ATEX 137 richtlijn geeft o.a. minimumvoorschriften voor de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen.  ATEX 137 is in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd in het Arbeidsomstandighedenbesluit. In de Arbowet en het Arbeidsomstandighedenbesluit zijn bepalingen opgenomen die de werkgever verplichten een beoordeling te maken van de risico`s waaraan zijn werknemers blootstaan, hieronder vallen ook de risico`s van explosiegevaar. Explosiegevaar kan zich in alle ondernemingen voordoen waar brandbare substanties worden gebruikt.
Periodieke inspectie conform de ATEX richtlijn is verplicht in alle ruimten waar potentieel explosiegevaar is. Dit zijn goede redenen waarom er volgens de ATEX richtlijn organisatorische maatregelen getroffen moeten worden voor het vaststellen en vermijden van een explosieve omgeving op de werkplek.

Technikeur heeft de ervaring en de kennis om u hiermee te helpen. Door het maken van een risico inventarisatie en –evaluatie (RI&E) en het uitvoeren van een inspectie volgens deze regelgeving kan Technikeur u helpen bij het naleven van de wettelijke verplichtingen, maar vooral bij het waarborgen van de veiligheid van uw medewerkers. Daarnaast kan ons advies u helpen om schade aan het milieu en de bedrijfsinstallaties te voorkomen.

Koetserstraat 4B
1531 NX WORMER

Schieweg 93
kantoor 2.11d
2627 AT Delft

(088) 6361010

info@technikeur.nl
KvK 34113435