Technikeur Inspecties

Inspectie machinerichtlijn

Voor machines die op de werkplek worden gebruikt, geldt de Europese richtlijn arbeidsmiddelen die is opgenomen in het Arbobesluit. Technikeur kan door middel van de machinerichtlijn inspectie het gevaar en de risico’s van de arbeidsmiddelen en machines beoordelen. Tijdens de inventarisatie wordt uw machine gespiegeld aan de geldende richtlijnen en wordt gelet op de bedrijfsspecifieke risico’s, dit alles wordt vastgelegd in een overzichtelijke rapportage.

Koetserstraat 4B
1531 NX WORMER

Schieweg 93
kantoor 2.11d
2627 AT Delft

(088) 6361010

info@technikeur.nl
KvK 34113435