Technikeur Inspecties

Lichtmeting

Door middel van lichtmetingen kan nagegaan worden of de aanwezige verlichtingsinstallatie voldoet aan de gevraagde lichttechnische specificaties. Vanwege de vele aspecten die van invloed zijn op de installatie/ lichtmeting is een goed omschreven meetprotocol, zowel voor de opdrachtnemer als de opdrachtgever, van belang. Lichtmetingen uitgevoerd volgens dit protocol zullen leiden tot een zo objectief mogelijke en onderling vergelijkbare beoordeling van de lichtinstallatie. Technikeur heeft inspecteurs en gekalibreerde meetapparatuur die deze metingen op de juiste wijze kunnen uitvoeren.

Koetserstraat 4B
1531 NX WORMER

Schieweg 93
kantoor 2.11d
2627 AT Delft

(088) 6361010

info@technikeur.nl
KvK 34113435