Technikeur Inspecties

NEN2767: Conditiemeting

Met de norm NEN 2767 verkrijgt u een goed en objectief inzicht met betrekking tot de technische kwaliteit van bouw- en installatieonderdelen. Dit inzicht helpt bij het opstellen van een meerjaren onderhoudsplanning en begroting.

Technikeur past de norm NEN 2767 toe, zodat de conditie van bouw- en installatiedelen op objectieve en eenduidige wijze wordt vastlegt. De vast te leggen score wordt bepaald door het belang, de omvang en de intensiteit van een gebrek. Het resultaat van de conditiemeting volgens deze norm is een conditiescore van elk installatiedeel en een gebrekenlijst. De meting levert eveneens een overzicht van gebreken per bouw- of installatiedeel op. Dit gebrekenoverzicht kan uitgangspunt zijn voor de prioritering in het herstel van de aangetroffen gebreken. De resultaten worden gepresenteerd in een overzichtelijke gestandaardiseerde rapportage, die desgewenst naar uw specifieke wensen kan worden aangepast.

Technikeur kan voor u een conditiemeting doen en aan de hand van de resultaten hiervan voor u een meerjaren onderhoudsplanning (MJOP) opstellen.

Koetserstraat 4B
1531 NX WORMER

Schieweg 93
kantoor 2.11d
2627 AT Delft

(088) 6361010

info@technikeur.nl
KvK 34113435