Technikeur Inspectie

Bliksembeveiliging

Bliksembeveiligingsinstallaties moeten, om de werking te kunnen garanderen geregeld worden geïnspecteerd. Periodieke inspecties staan beschreven in de normen NEN1014 en NEN-EN_IEC 62305. De aanbevolen frequentie van deze inspecties ligt tussen de 1 en 5 jaar. Technikeur heeft specialistische kennis om deze inspecties objectief uit te voeren, de bevinden van de inspectie worden overzichtelijk gerapporteerd en aan u overgedragen. Tevens kunnen wij de in de norm genoemde risico inventarisatie uitvoeren.

Koetserstraat 4B
1531 NX WORMER

Schieweg 93
kantoor 1.10b
2627 AT Delft

(088) 6361010

info@technikeur.nl
KvK 34113435