Q²FM: Quality Quickscan Facilitair Management

Op dit moment worden bij vele organisaties de facilitaire en technische diensten ingekrompen. Hierdoor is er voor deze medewerkers minder tijd ontstaan om hun locaties in het land te bezoeken. Tijdens deze bezoeken kreeg men voorheen een indruk van de status van hun winkel, bedrijfspand of kantoor. Met de Q²FM willen wij de oren en ogen van de facilitaire dienst worden. De QuickScan geeft inzicht over de status betreffende veiligheid, faalkosten en continuïteit binnen diverse disciplines. Te denken aan elektra, werktuigbouw, bouwkunde en overige zaken, zoals veiligheid, ongedierte bestrijding etc. In het startgesprek met de opdrachtgever wordt bepaald op welke locaties en welke disciplines geïnspecteerd gaan worden. Hierop volgend gaan we de locaties bezoeken. We starten met een overleg met de locatiemanager. In dit overleg komen de eventuele knelpunten die er zijn naar boven. Hierna beginnen we met de visuele inspectie. Met behulp van een tablet worden de opgenomen zaken vastgelegd. Enkele items waar we naar kijken zijn:
  • De keuringsdatum van de brandslanghaspels;
  • Staat van de plafonds;
  • Lekkages;
  • Tegelwerk;
  • Ontruimingsplattegrond;
  • Kitvoegen;
  • Etc.
Er wordt niet op detail geïnspecteerd want het is een QuickScan. In de rapportage geven wij d.m.v. kleuren aan welke onderdelen aandacht behoeven. Hierdoor is er in één oogopslag te zien of er items zijn die direct aangepakt moeten worden.

Koetserstraat 4B
1531 NX WORMER

Schieweg 93
kantoor 1.10b
2627 AT Delft

(088) 6361010

info@technikeur.nl
KvK 34113435