Technikeur Inspectie

NEN1010: Opleveringsinspecties nieuwe installaties

Iedere nieuwe installatie dient te voldoen aan de gestelde eisen. Bij oplevering van een installatie moet deze voldoen aan de veiligheids- en gebruiksnormen. Voor de elektrotechnische installaties is dit vrijwel altijd de NEN 1010 norm. Daarom moet iedere elektrische installatie onderworpen worden aan een opleveringsinspectie. Onze onafhankelijk deskundige en gecertificeerde inspecteurs voeren voor u deze inspectie uit. De betreffende installatie wordt onderworpen aan metingen, beproevingen en een visuele inspectie. Naar aanleiding van deze inspectie wordt een duidelijk rapport opgesteld waarin de eventuele tekortkomingen van de installatie zijn vastgelegd. Technikeur heeft de ervaring om als partner van de installateur mee te draaien vanaf start ontwerp gedurende de bouwfase t/m de oplevering. Door deze intensieve samenwerking is er een aantoonbare verhoging van de kwaliteit en verlaging van de faalkosten te bereiken. De inspectie door Technikeur Inspectie BV op basis van de NEN 1010 geeft u onder andere de volgende voordelen:
  • Onafhankelijk advies over de aanleg van de installatie.
  • Voorkomen van onnodige over dimensionering van het ontwerp.
  • Het binnen de garantieperiode ontdekken van de tekortkomingen.
  • Het voldoen aan de vastgestelde wettelijke normen.
  • Vaststelling van de veiligheid van de installatie.

Koetserstraat 4B
1531 NX WORMER

Schieweg 93
kantoor 1.10b
2627 AT Delft

(088) 6361010

info@technikeur.nl
KvK 34113435