Technikeur Inspectie

Noodverlichting

In het Bouwbesluit 2012 staat artikel 1.16. de Zorgplicht, onderstaand de letterlijke tekst;

Een bij of krachtens de wet aanwezige installatie als bedoeld in hoofdstuk 6 van dit besluit:

  1. functioneert overeenkomstig de op die installatie van toepassing zijnde voorschriften;
  2. wordt adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd, en
  3. wordt zodanig gebruikt dat geen gevaar voor de gezondheid of de veiligheid ontstaat dan wel voortduurt.
Het is van cruciaal belang dat de noodverlichting op basis van vakkundig advies conform de huidige normen wordt ingericht, geïnspecteerd en onderhouden. Technikeur kan de jaarlijkse inspectie van uw noodverlichtingsinstallatie uitvoeren en zo bepalen of uw installatie nog naar behoren functioneert. Na een inspectie wordt er een inspectierapport opgesteld.

Koetserstraat 4B
1531 NX WORMER

Schieweg 93
kantoor 1.10b
2627 AT Delft

(088) 6361010

info@technikeur.nl
KvK 34113435