Technikeur Inspectie

Revisie tekenwerk

Een installatie behoort te zijn voorzien van technische tekeningen en groepenverklaringen. Vaak zien wij echter in de praktijk dat bij installaties de documentatie niet meer up to date is. Installaties zijn in de loop van de jaren uitgebreid en gewijzigd, zonder de tekeningen hierop aan te passen. Door periodiek de tekeningen te laten controleren en indien nodig te reviseren, beschikt u altijd over goede en actuele installatietekeningen. Een actuele en overzichtelijke installatietekening is bijna altijd kostenbesparend bij toekomstige uitbreidingen of het lokaliseren van een elektrische storing. Tevens voldoet u aan de wettelijk gestelde eis dat een installatie voorzien dient te zijn van actuele tekeningen en/of groepenverklaringen. Technikeur Inspectie BV kan het volgende voor u betekenen:
  • Periodiek, bijvoorbeeld jaarlijks controleren van installaties op wijzigingen
  • Bij wijzigingen de technische tekeningen laten aanpassen
  • Tekeningen afdrukken en in de algemene meterkast plaatsen
  • Opstellen van een rapport inclusief deskundig advies.
Het combineren van een veiligheidsinspectie met opname van de revisie gegevens levert u een besparing op.

Koetserstraat 4B
1531 NX WORMER

Schieweg 93
kantoor 1.10b
2627 AT Delft

(088) 6361010

info@technikeur.nl
KvK 34113435