Technikeur Inspecties

NEN3140: Inspectie bestaande installaties

Iedere werkgever draagt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en de gezondheid van zijn personeel. Vanuit de Arbo wet wordt gewezen op risico’s die het werken aan of nabij elektrotechnische installaties en arbeidsmiddelen met zich mee brengt. De implementatie van de norm NEN 3140 heeft als doel een elektrotechnisch veiligheidsbeleid binnen de organisatie op te stellen.

Een inspectie op basis van de NEN 3140 van de elektrische installatie is een uitstekende aanvulling op een preventief onderhoudsprogramma, aangezien mankementen en fouten in de installatie vroegtijdig gesignaleerd worden. Hierdoor wordt de kans op het optreden van storingen in de elektrische installatie tot een minimum beperkt.

Tevens eisen verzekeringsmaatschappijen steeds vaker een “NEN 3140-inspectie” om schade veroorzaakt door brand te dekken. Een prettige bijkomstigheid is dat verzekeringsmaatschappijen soms een forse verlaging van de premie geven wanneer men kan aantonen dat men een “NEN 3140 inspectie” heeft laten uitvoeren. Verder is bedrijfszekerheid een steeds belangrijker aspect. Met de “NEN 3140-inspectie” wordt de kans op uitval van bedrijfsprocessen verkleind.

Deze inspectie bestaat uit onderstaande werkzaamheden:

  • Controleren van de veiligheidsaarding
  • Inspectie van verdeelinrichtingen en groepenkasten
  • Inspectie van bekabeling en bedrading
  • Inspectie van aansluitpunten t.b.v. verlichting en overige apparatuur
  • Uitvoeren van een risicoanalyse met betrekking tot het vaststellen van de inspectiefrequentie
  • Opstellen van rapportage
Aanvullend op de “NEN 3140-inspectie” kan Technikeur Inspectie BV een plan van aanpak opstellen om de bestaande installatie weer te laten voldoen aan de normen waaraan een elektrische installatie dient te voldoen.

Koetserstraat 4B
1531 NX WORMER

Schieweg 93
kantoor 2.11d
2627 AT Delft

(088) 6361010

info@technikeur.nl
KvK 34113435